Basahin muna ang ilang paalala bago mag-rehistro ng SIM card sa mga link ng Telco Provider sa bansa. Matapos maglabas ng anunsiyo ang pamunuan ng […]