fbpx

Nabiktima ka na ba ng kasinungalingan, panlilinlang o manipulasyon ng isang taong mapang-abuso? Ang tawag diyan ay “GASLIGHTING”

elderly woman in eyeglasses telling off blond woman
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Ang gaslighting ay isang uri ng sikolohikal at emosyonal na manipulasyon kung saan ang bully ay nagbibigay ng maling naratibo sa kaniyang target na nauuwi sa pagkukuwestiyon nito sa pansariling pagdedesisyon at pang-unawa sa realidad. Maaaring may mental health disorders ang mga taong nangga-gaslight at ginagamit nila ang emosyonal na pang-aabusong ito upang ipakita na may kapangyarihan silang manipulahin ang kanilang biktima. Kadalasan itong nararanasan sa romantic relationships, pamilya, mga kaibigan, o mga katrabaho. 

landscape man love people
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Masama ang naidudulot na epekto ng gaslighting sa isang tao. Maaaring pagdudahan ng biktima ang kaniyang sarili, ang kaniyang alaala, at ang kaniyang halaga. Ilan sa mga taktikang ginagamit ng abuser ay ang pagsisinungaling. Kahit alam mong hindi sila nagsasabi ng totoo ay pilit nilang ipagdiriinan na sila ang tama. Maaari nila sabihing: “Gumagawa ka lang ng kwento,” “Hindi nangyari ‘yon,” o “Nababaliw ka na.” Isa pang istratehiya ng bully ay ang pagkakalat ng tsismis sa ibang tao tungkol sa iyo. Ang taktikang ito ay epektibo dahil maaaring maniwala ang ibang tao sa sinasabi ng abuser kahit hindi pa nila nalalaman ang buong istorya. Kung pakiramdam mong minamaliit na ang iyong emosyon o ang iyong pag-iisip sa halip na i-validate ang mga ito, tiyak na gina-gaslight ka na. Makakarinig ka ng mga katagang: “Ang arte mo naman!” o kaya “Napaka-sensitive mo naman!” mula sa abuser. 

man in black tank top holding a man in long sleeve shirt
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Ang mga bully ay kilala rin sa pagkakaila sa paggawa ng mga maling bagay. Ginagawa nila ito upang tumakas sa responsibilidad bunga ng kanilang kahinaan sa pagdedesisyon. Ang pagtangging ito ay nagdudulot sa biktima ng pakiramdam na sila ay hindi napakikinggan at wala silang halaga. Ang blame-shifting ay isa ring porma ng gaslighting kung saan laging sa iyo naibabaling ang sisi sa lahat ng pagkakataon. Kahit na ilang beses mong ipaliwanag sa kanila kung paano nakaaapekto sa iyo ang kanilang kilos, pilit nilang babaguhin ang naratibo upang maisip mong ikaw ang sanhi ng mali nilang pag-uugali. 

fashion love people woman
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Ang gaslighting ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang mental health conditions tulad ng anxiety, depression, addiction, at suicide sa biktima nito. Kaya’t mahalagang malaman kung ano ang mga senyales ng emosyonal na manipulasyong ito. Ang mga palatandaan ng gaslighting ay ang mga sumusunod: pinagdududahan mo ang iyong nararamdaman at realidad; kawalan ng tiwala sa sariling pagdedesisyon; pakiramdam na nag-iisa ka at walang kalaban-laban; kalituhan sa sariling halaga; labis na pag-aalala kung ikaw ba ay oversensitive; madalas na paghingi ng tawad; at pag-iisip na laging may mali sa iyo. 

fashion love people woman
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Kapag nararanasan mo ang mga senyales na nabanggit, mainam na gumawa ng paraan upang maprotektahan ang sarili laban sa mga mapang-abusong relasyon. Hangga’t maaari ay lumayo sa mga sitwasyong sa tingin mo ay makararanas ka ng gaslighting. Makatutulong din ang relaxation techniques gaya ng deep breathing o grounding exercises. Ang pagtatago ng mga ebidensiya na ikaw ay na-gaslight sa pamamagitan ng pagsulat sa journal o pag-save ng text conversations o emails ay makapagpapaalala sa iyo na hindi mo dapat kwestiyunin ang iyong sarili dahil na-gaslight ka lamang. Ang paglalaan ng boundaries sa isang relasyon ay isang mabisang paraan din upang maiwasan ang gaslighting. Panghuli, kung paulit-ulit ka nang gina-gaslight ay mainam nang wakasan ang relasyon upang hindi pa mauwi sa mas malalang sitwasyon. 

man love people woman
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

Tandaan, walang mali sa lahat ng iyong emosyon at nararamdaman. Ang maling ikinikilos ng abuser ay hindi dahil sa iyo at hindi nararapat na maibaling sa iyo. Maging mapagmatiyag sa mga taong nakakasalamuha upang maiwasang maging biktima ng gaslighting. | K. ZALAMEA intern

About Author